GETTING MY เทรนด์สุขภาพ TO WORK

Getting My เทรนด์สุขภาพ To Work

Getting My เทรนด์สุขภาพ To Work

Blog Article

ผู้ใหญ่หลายคนไม่เพียงแต่สนใจที่จะปรับอาหารของตัวเองเท่านั้น แต่ยังมองหาอาหารเพื่อ สุขภาพ และอาหารเสริมสำหรับทั้งครอบครัวอีกด้วย รวมไปถึงโภชนาการสำหรับเด็ก ด้วยจำนวนเด็กที่เข้าเรียนในโรงเรียนเสมือนจริงและอยู่บ้านมากขึ้น ผู้ปกครองจึงได้รับมอบหมายให้ทำอาหารกลางวันแทนการพึ่งพาโรงอาหารของโรงเรียน เพื่อให้ครอบครัวมีสุขภาพที่ดีขึ้น ผู้ปกครองจำนวนมากจะมองหาผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจเด็กๆ แต่ยังคงมีคุณค่าทางโภชนาการ นอกจากนี้ เนื่องจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับน้ำตาลและส่วนผสมเทียมในอาหาร พวกเขาจะมองหาอาหารที่ทำจากส่วนผสมจากธรรมชาติมากขึ้น นอกจากนี้ อาหารเสริมสำหรับเด็กอาจใช้เป็นเกราะป้องกันเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันและป้องกันภาวะขาดสารอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กที่จัดว่าเป็นคนเลือกกิน

ชิมอาหารก่อนปรุงเพิ่ม เพื่อลดโอกาสที่จะเติมรสหวานหรือเค็มมากเกินไป

ออกกำลังกาย ลดพุงผู้ชาย ต่างจากผู้หญิงหรือไม่

แน่นอนว่า เทคโนโลยีทางการแพทย์มีการพัฒนาที่ก้าวกระโดด ทำให้วงการการแพทย์และการดูแลสุขภาพ เปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน แต่เรื่องที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลด้านสุขภาพ โดยเฉพาะเมื่อมีการใช้บริการการดูแลสุขภาพทางไกลมากขึ้น ทำให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการรักษาทางการแพทย์มากขึ้นด้วยเช่นกัน

‘ผู้ว่าฯ ชัชชาติ’ เปิดงาน ‘เทศกาลกีฬากรุงเทพ’ ส่งเสริมออกกำลังกาย

ปรับช่องทางสื่อสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

อีกทั้ง ประเด็นทิศทางค่าใช้จ่ายด้านรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น เนื่องด้วยสภาวะสังคมสูงวัย และภาระจากลุ่มโรคติดต่อไม่เรื้อรัง การสำรวจแนวทางแหล่งที่มาใหม่ๆ ของงบประมาณผ่านรูปแบบการเงินในอนาคต อาทิ ภาษีจากการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพในชุมชน

“การรักษาอาการปัสสาวะเล็ด ขึ้นอยู่กับอาการและความรุนแรงของแต่ละคน หากเป็นระยะเริ่มต้น แพทย์จะเริ่มต้นรักษาโดยการให้ยา หากอาการยังไม่ดีขึ้นหรือไม่ตอบสนองต่อการใช้ยา ขั้นตอนต่อไปจะใช้นวัตกรรมเก้าอี้ที่ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานทำงานได้ดีขึ้น ใช้ได้ทั้งชาย และหญิง อาการปัสสาวะเล็ดก็จะดีขึ้น และหากไม่ดีขึ้น ก็จะแนะนำให้รักษาด้วยวิธีการผ่าตัด”นพ.พิเชฐ กล่าว

ดังนั้น การที่จะมีสุขภาพดี การมีข้อมูลที่ถูกต้องทางด้านสุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ ควรจะต้องได้รับการปรึกษาโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญ ความเห็นที่มีหลักการ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดูแลสุขภาพของจนเอง การตัดสินใจวางแผนรักษา หรือดูแลสุขภาพของผู้ป่วย จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีมากกว่าการได้รับคำแนะนำจากแหล่งอื่น

"การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ อะไรที่จ่ายเงินเพื่อป้องกันโรคได้ควรลงทุน ซึ่งการดูแลสุขภาพที่ดี ต้องเริ่มจากการทำให้ร่างกายแข็งแรง กินอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกาย  และไม่เครียด"นพ.อธิวัฒน์ กล่าว

ขณะเดียวกัน ความหลากหลายของประชาชนในอนาคต มีบทบาทจากเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากสภาวะสังคมสูงอายุแนวทางการขับเคลื่อนที่เน้นการดุงดูดแรงงานมีทักษะฝีมือ เพื่อช่วยเป็นเกณฑ์การตัดสินใจ ย้ายมาเพื่อช่วยขับเคลื่อนประเทศ อาจนำไปสู่การพัฒนารูปแบบประกันสุขภาพเป็นแพคเกจที่เข้าถึงและตอบโจทย์ความหลากหลาย

"วิเวก ดาวัน" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมก้า ไลพีไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า เทรนด์สุขภาพ การมาประสานกันระหว่างสุขภาพและอาหารทั่วโลก ทำให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ และบริษัทใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นมากมาย เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ประชากรสูงวัยเพิ่มมากขึ้น คนเรามีอายุยืนขึ้น และโรคร้ายต่างๆ ล้วนมีส่วนทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลง

อาหารเสริมช่วยการนอนหลับ ลดความเครียด

ชอบคุยเรื่องสวยๆ งามๆ เอ็นจอยออกกำลังกายและการกิน ขาดกาแฟไม่ได้

Report this page